Hudební nauka

 

Výuka HN ve školním roce 2017/18 probíhá v učebně číslo 3

Pondělí

13.15-14.00            2.A          Mgr. D. Vojnová

14.05-14.50            1.A          Mgr. D. Vojnová

14.55-15.40            PHV       Mgr. D. Vojnová

15.45-16.30            PS a)      Mgr. D. Vojnová

16.35-17.20            2.B          Mgr. D. Vojnová

17.25-18.10            4.A          R. Klimt

18.15- 19.00           4.B          R. Klimt

19.05-19.50            5.A          R. Klimt

Středa

14.05-14.50            2.C          Mgr. D. Vojnová

14.55-15.40            PS b)      Mgr. D. Vojnová

15.45-16.30            1.B          Mgr. D. Vojnová

16.35-17.20            3.A          Mgr. D. Vojnová

17.25-18.10            4.C            R. Klimt

18:15- 19:00           5.B            R. Klimt

19:05-19:50    konzultační hod.      R. Klimt

Čtvrtek

14.05-14.50            1.C          Mgr. D. Vojnová

14.55-15.40            2.D         Mgr. D. Vojnová

15.45-16.30            3.B          Mgr. D. Vojnová

16:35-17:20            3.C          Mgr. D.Vojnová

PHV ( přípravná hudební výchova ) je určena pro 5leté děti, které chodí do MŠ a jejich výuka je zaměřena na celkový hudební rozvoj.

PS ( přípravné studium ) je určeno pro 6leté děti, žáky 1. třídy ZŠ. Tito žáci navštěvují kromě hudební teorie i výuku hudebního nástroje.

Náhradní způsob výuky HN

Kdo nemá možnost docházet z vážných důvodů na pravidelnou výuku HN (1. – 5. ročník), bude docházet na konzultační hodiny k p.učiteli R. Klimtovi. Konzultace se konají v učebně č.3.

Konzultační hodiny z hudební nauky v druhém pololetí