Sborové zpívání

Sborové zpívání

  • První sborová zkouška dětského komorního sboru „lištičky“ bude 11.září  v 15.45 v učebně č. 3
  • První zkouška pěveckého souboru starších dívek bude týž den, v 16.45 v učebně č. 3

Do obou pěveckých souborů přijmeme i nové členy, podmínkou je schopnost udržet intonaci, rytmus a kázeň.

Pavla Kšicová