Pohádky Na paloučku

V neděli 19.5. se konala akce nazvaná Pohádky Na Paloučku, kterou moderovala paní učitelka Markéta Wagnerová a žačky literárně-dramatického oboru byly oním slíbeným “pohádkovým překvapením”, když dětem i rodičům sehráli pohádku O perníkářce Cukřence. Celou akci provázelo krásné slunečné počasí.