2.ročník kralupského Vinobraní

V sobotu 28. září se konal 2. ročník kralupského Vinobraní, kterého se zúčastnila také naše ZUŠ. Pořadem provázel Jan Bouchner – p.uč.literárně-dramatického oboru. Slyšeli jsme zde houslový soubor, zobc.i příčné flétny, saxofon i žesťové duo, zatančily zde nejmladší žákyně tanečního oboru a zazpíval pěvecký sbor Lištičky. V rámci Vinobraní vystoupil také KralupSwing pod vedením p.řed.L.Harazina.