Okresní kolo soutěže HOUSLE

Ve čtvrtek 20. února se konalo v malém sále KD Vltava v Kralupech n.Vlt. okresní kolo soutěže ve hře na housle. Předsedkyní poroty se stala paní Jiřina Musilová z Unhoště, dalšími porotci byli Květoslava Petráková ze ZUŠ v Neratovicích, Jiřina Kubecová ze ZUŠ Mělník, David Pavelka z Českého noneta a Eva Myšíková ze ZUŠ Kralupy.

umístění žáků : Jolanka Pavelková 1.místo, Ema Zoe Shipstead 1.místo s postupem do krajského kola, Martinka Procházková 1.místo, Anežka Čiháková 1.místo, Terezie Navrátilová ( ZUŠ Mělník ) 1. místo s postupem do krajského kola, Albert Málek 2. místo

Všem účinkujícím gratulujeme a  paní uč. Evě Myšíkové děkujeme za přípravu všech  žáků, kteří se této soutěže  za naší ZUŠ zúčastnili.