Celostátní přehlídka LDO v Uherském Hradišti

Ve dnech 29.5. až 1.6. se konalo v Uherském Hradišti ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol ČR v sólovém projevu přednesovém, dramatickém a loutkářském. Taktéž zde bylo slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže ve slovesném projevu (autorská tvorba). A naši ZUŠ zde reprezentovala Anna Štětková (slovesný projev) se svou povídkou Vánoční  a Marek Hanousek (dramatický výstup) s monologem Adama ze hry bratří Čapků, Adam stvořitel, který za svůj výkon získal Čestné uznání.

Na slavnostním zahájení nás přivítali představitelé ústřední rady (předseda ÚUR Aleš Chalupský a za LDO Irena Konývková) i oficiální zástupci kraje a města. Nechyběla ani “Jízda králů” s cimbálovou muzikou. Pak již následoval maraton soutěžních inscenací, monologů, dialogů, básní atd. a to na půdě Reduty i Slováckého divadla.

Jsme hrdí, že na akci takového významu reprezentovali naši školu (a potažmo město i kraj) hned dva naši žáci.