Mezinárodní festival dětí

Dne 22.června proběhl v Praze, v paláci Hybernia Mezinárodní festival dětí, kde vystoupily děti z naší ZUŠ. Tři obory – sbor, literárně-dramatický obor a taneční obor – spojené pod názvem Euphonia, předvedly společný projekt “Pocta Petru Ebenovi”, u příležitosti skladatelových nedožitých 85.narozenin. Festivalu se zúčastnila m.j. Hudební akademie Praha, Taneční konzervatoř Praha, Japonská škola Praha, Vietnemský národní svaz a Riversideschool. V závěrečném diváckém hodnocení  získala Euphonia druhé místo.