Cantati bravi a soutěž Allegro

V neděli 25. ledna vystoupil pěvecký sbor  Cantanti bravi spolu s italsko-chorvatským sborem Veseljaki a sborem Giocoso v katerále sv. Víta v Praze. Zazpívali spolu se svatovítskou scholou vedenou panem Jiřím Hodinou Gregoriánský chorál. V odpoledních hodinách zazpíval pěvecký sbor Cantati bravi pod vedením paní uč.P.Kšicové na pěvecké soutěži Allegro v Praze.