Velikonoční koncert

V úterý 7. dubna se konal v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Kralupech Velikonoční koncert žáků a učitelů naší školy, kterou zde přivítal kněz této farnosti Mgr. František Masařík. Zazpívaly zde pěvecké sbory pod vedením ing.P.Kšicové, zahrály zde soubory Claresco a Flauto piccolo, také houslové a klarinetové trio, kytarová dua, slyšeli jsme komorní hudbu smíšených hud. nástrojů i sólová vystoupení v doprovodu varhan. Koncert zakončili  svou hrou Kralupští žesťoví sólisté.