Absolventský koncert I.

V  úterý 19. května proběhl v Seifertově síni městského muzea absolventský koncert žáků naší školy, který uváděla paní uč. D.Vojnová. Na hudební nástroje zde zahrálo 13 absolventů I. i II. stupně. V závěru večera proběhlo focení v tričkách, které absolventům věnovala naše škola.