J.J.Ryba : Česká mše vánoční

Již třetím rokem uvedla naše škola ve spolupráci se spolkem ArtUš  Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Orchestr i sbor byl opět složen z žáků, učitelů i přátel naší školy.

Sóla zpívali : Marie Lulková – soprán, Pavla Kšicová- alt, Štěpán Eliáš – tenor a Roman Klimt – bas.

Na varhany doprovázela Dušana Vojnová, dirigoval ředitel ZUŠ p.  Luboš Harazin.