Absolventský koncert II.

V městském muzeu se konal v úterý 31. května II.absolventský koncert, na kterém zahrálo 8 absolventů naší školy. Slyšeli jsme klasický i popový zpěv, dále hru na bicí nástroje, klavír, zobcové flétny a kytaru. Kromě absolventů se zde představilo Komorní pěvecké kvinteto pana uč.R.Klimta, kytarový soubor p.uč.L.Zahradníka a 2 žákyně nižších ročníků na zobc.flétnu a klavír. Koncert uváděla paní uč. Mgr.D.Vojnová.