III. absolventský koncert

V hudebním oboru proběhl pro letošní školní rok poslední z řady absolventských koncertů. Na zahájení zahrál kytarový soubor paní uč.H.Němcové. Dále zde vystoupilo 6 absolventů ve hře na housle, keyboard a klavír. Tyto velmi zdařilé výkony doplnili žáci také z jiných ročníků. Program sestavila a slovem provázela paní uč. Eva Myšíková.