III. závěrečné vystoupení LDO

V pondělí se konalo ve velkém sále KD Vltava závěrečné vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Shlédli jsme pohádky: Tři pekařky Jana Bouchnera, Popokatepetl Adama Závodského i pohádku Aničky Štětkové (žákyně LDO) s názvem Zazvoní zovnec a snu bude konec. V první z pohádek hrál i další z letošních absolventů, Petr Plicka. Závěr večera patřil experimentální divadelní hře Mobill, taktéž z pera učitele LDO J. Bouchnera.

Před představením si mohli diváci zakoupit i první číslo Sušenky, časopisu, který vytvořili (a snad i nadále tvořit budou) žáci LDO v rámci Tvůrčího psaní.