Vinobraní 2016

Farní charita v Kralupech n. Vlt. pořádala v sobotu 24. 9. v Kaplířově a Sokolské ulici 5. ročník Kralupského vinobraní. Opět přizvali k účasti naší ZUŠ, za kterou vystoupila řada žáků se svými učiteli. Zahrálo zde klarinetové trio, houslový soubor Violino, soubory Bella Musica, Claresco, Flauto melodico, Eliška Band, zazpíval sbor Cantanti bravi i žáci popového zpěvu. Dále zahrál dechový orchestr Kralupanka a KralupSwing pod vedením p.řed.L.Harazina. Kralupským vinobraním opět slovem provázel Jan Bouchner.