Koncert z období klasicismu

Koncert, který se konal 22. listopadu  v městském muzeu byl věnovaný období klasicismu. Vrcholným představitelem tohoto období je jistě W.A.Mozart, proto jsme slyšeli nejčastěji skladby tohoto autora. Dále zazněly skladby od J.Haydna, F.Carulliho, B.Fliese a dalších skladatelů období klasicismu. Koncert uváděla paní učitelka Pavla Kšicová.