Adventní koncert

Adventní koncert, který pořádala naše škola, se konal v úterý 6. prosince v prostorách kostela  Nanebevzetí P.Marie a sv.Václava . Úvodní i závěrečné slovo patřilo knězi kralupské farnosti p. Mgr.Františku Masaříkovi. Na koncertě zazněly adventní písně v podání sboru Euphonia, dále jsme slyšeli hru na flétny, housle, violoncello, klarinety, keyboard. Stěžejním hud.nástrojem se zde staly samozřejmě varhany, které ke kostelu neodmyslitelně patří.