Výstava betlémů a Domácí muzicírování

V pondělí 12.12. jsme uspořádali výstavu betlémů, které vytvořili žáci paní uč. Jitky Jeslínkové a spojili s koncertem domácího muzicírování. Na koncertě zazpívali a zahráli na různé nástroje pouze žáci naší školy a jejich rodinní příslušníci. Předvánoční atmosféru s několika koledami doplnilo i malé občerstvení, které zajistil spolek Artuš.