Velikonoční koncert

Velikonoční koncert naší školy se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v úterý 3. dubna. Po úvodním slovu kněze zdejší farnosti p. Mgr. Františka Masaříka zazněl Bachův Air v podání souboru Eliška Band. Dále zde zazpíval pěvecký sbor Lištičky i sbor Cantanti bravi, soubor Scherzo clarineto a Flauto melodico, slyšeli jsme i houslové trio, kvarteto zobcových fléten, klarinetová dua, hru na varhany i další sólová vystoupení.