I. Absolventský koncert

V úterý 22. května se konal v městském muzeu absolventský koncert žáků I. stupně. Na koncertě jsme slyšeli především kytary a to žáky pana učitele Z.Dvořáka, dále housle v podání žáků paní učitelky E.Myšíkové. Na klavír žáky doprovázel pan uč.P.Hora. Tři písně zde zazpívala absolventka paní učitelky P.Kšicové. Program koncertu slovem provázela paní učitelka Hana Němcová.