Vystoupení tanečního oboru

Ve středu 30. května se v KaSS Vltava konalo závěrečné vystoupení tanečního oboru pod vedením Silvie Hodkové. Mimoto bylo možné shlédnout i vystoupení malých žaček tanečního ArtUše i žaček dospělých, které se tanci věnují taktéž pod hlavičkou spolku ArtUš. Jako host zde vystoupila i bývalá žačka, Jana Převrátilová. Před plným sálem se vystřídalo patnáct tanečních choreografií různých žánrů od moderního tance po klasickou taneční techniku na špičkách. Na závěr vystoupení, za velikého aplausu, byly dekorovány i čtyři absolventky tanečního oboru. Pořadem provázela Bohuslava Převrátilová.