Výstava fotografií O.Havlové

Vernisáž výstavy fotografií Olgy Havlové se konala v KaSS Vltava dne 17. ledna za účasti MUDr. Mileny Černé, předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle. Na této vernisáži vystoupili také žáci naší školy. Na klavír zahrály žákyně paní učitelky Mgr.Marie Demeterové, na flétny  soubor Flauto melodico.