Pěvecký sbor Euphonia

O víkendu 16.- 17. března odcestoval pěvecký sbor Euphonia, který vede ing. Pavla Kšicová, na soustředění do Spáleného Poříčí. Sbor Euphonia se zde připravoval na krajské kolo soutěžní pěvecké přehlídky. V rámci soustředění připravil v kostele sv. Mikuláše koncert.

V neděli 24. března sbor Euphonia získal v krajském kole soutěže v Berouně stříbrné pásmo ! Gratulujeme žákům a paní učitelce P. Kšicové za výbornou reprezentaci naší školy. Velký dík patří také paní doktorce Jurkové a ing.O. Měkotové za pomoc…