Ten verš si říkám tiše

23. Března vyjela skupinka studentek literárně-dramatického oboru: Tereza Hardtová, Anna Štětková a Veronika Elznicová, na krajskou přehlídku přednesu v Kutné Hoře. Tento ročník byl konán na počest Jiřího Ortena, kutnohorského rodáka a básníka, jehož tvorbu jsme slyšely z úst jedné z porotkyň.
Naší ZUŠ úspěšně reprezentovala Veronika Elznicová, která si za přednes Šotolova textu Asfaltéři vysloužila postup na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov.