Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert, který uspořádala naše ZUŠ společně s Farní charitou, se konal v kralupském kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava dne 7. ledna. Na koncertě účinkovaly oba sbory, které vede paní uč.Kšicová, představili se poprvé Mladí kralupští trubači pana uč.Hrabce, dále jsme slyšeli sólový zpěv, hru na varhany, flétny a baskřídlovky. V závěru koncertu tradičně zahráli Kralupští žesťoví sólisté.