Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou pro školní rok 2020/2021 proběhlo v termínu 8. – 15. června 2020

Výsledky přijímacího řízení

 Rozdělení nově přijatých žáků

Předmět Vyučující Čísla
klavír J. Dobiáš 8, 40
  Š. Eliáš 1
  P. Hora 4, 34, 53, 62
  M. Lubynecká 16
  J. Mazáčková 52, 61
  T. Prolatová 10, 24, 54
keyboard D. Vojnová 73, 82
akordeon L. Kejlová 57, 70, 77
zpěv R. Klimt 38, 42, 45
  P. Kšicová 26, 33, 39, 50, 51
  Pěvecký sbor 35, 44, 74, 76
popový zpěv M. Wagnerová 65 ( + zobc. fl. ),  71
zobcová flétna B. Převrátilová 22, 75
  K. Studnička 21, 63, 65, 66
  J. Gombos 6, 7, 17, 67
příčná flétna J. Míšková 15
  V. Sedláčková 47
trubka M. Homolka 56
bicí nástroje S. Amcha 55, 58
housle M. Matoušek 29, 31, 36, 41, 46
violoncello E. Gadaleta 79, 80
kytary Z. Dvořák 9, 13
  J. Heřman 20
  J. Pospíchal 5, 14, 25, 27, 48
PHV J. Míšková 3, 11, 18, 19, 23, 43, 59, 60, 68, 69, 78, 83, 84
     
Literárně – dramatický obor   LDO550, LDO560, LDO569, LDO600
Taneční obor S. Hodková TO524, TO544, TO545, TO549, TO552, TO571, TO595, TO623, TO638
Keramika Jinak J. Jeslínková KER547, KER562, KER567, KER588, KER606, KER611, KER622, KER627
Výtvarný obor M. Růžička VO491, VO566, VO505, VO580
  D. Chladová VO543, VO583, VO584, VO618

Uchazeči, kteří nejsou uvedeni výše, nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě uvolnění místa je budeme kontaktovat.