Zadání úkolů pro LDO

Úkoly 25. 1. až 28. 1.

Meetová online výuka p. uč Bouchnera se i v týdnu od 15. ledna konat nebude (29. 1. jsou pololetní prázdniny). Níže naleznete zadání úkolů jednotlivým skupinám:

skupiny P a U1

Vyberte si jednu scénu, jednu dějovou část (jeden kousek, který bude mít hlavu a patu)  z předchozí pohádky. Inspirujte se tím a namalujte / nakreslete komiks o třech políčkách. Můžete použít aplikaci StoryBoardThat, nebo jen nakreslit a vyfotit. Výsledek mi prosím pošlete mailem.

skupiny U2 a S

Napište stručnou charakteristiku (cca 200 slov) jedné z hlavních postav C. Harrisona z předchozího úkolu.  Napište i jaký je jejich motiv, řídící úkol. Pošlete mailem.

Individuálky:

Pokračují v původní práci:

  • Pondělní individuálka si dále hledá texty k přednesu
  • úterní čte Továrnu na Absolutno a pokračuje v úkolu “Fabule a syžet”
  • středeční vybírá texty k přednesu
  • čtvrteční cvičí své vybrané texty k přednesu,

Úkoly 18. 1. až 22. 1.

Meetová online výuka p. uč Bouchnera a p. uč. Bouchnerové se v týdnu od 18. ledna konat nebude. Níže naleznete zadání úkolů jednotlivým skupinám:

skupiny P a U1

Poslechněte si rozhlasovou adaptaci pohádky K. Čapka Loupežnická pohádka. Můžete ji porovnat s předlohou, k četbě zde. Porovnejte, co si autoři rozhlasové verze přidali, co vynechali.

skupiny U2 a S

Poslechněte si rozhlasovou inscenaci Careyho Harrisona: To by se psychiatrovi stát nemělo a načrtněte dramatický oblouk.

skupina Pá

Inspirujte se např. večerníčkem a namalujte komiks o 3 obrazech. Může být i beze slov.

Individuálky:

  • Pondělní individuálka si dále hledá texty k přednesu
  • úterní čte Továrnu na Absolutno a pokračuje v úkolu “Fabule a syžet”
  • středeční 1 vybírá texty k přednesu
  • středeční 2 vybírá texty k interpretaci
  • páteční individuálky hledají text k přednesu.