Malované mapy dětmi dětem

Žákyně a žáci Výtvarné tvorby paní učitelky Pavly Kořínkové se v uplynulém roce zapojili do projektu Ručně malované cyklomapy Mělnicko dětem, ve kterém děti ilustrovaly nejrůznější zajímavá místa našeho regionu. A do finální mapy, tak jak si ji můžete zakoupit, bylo vybráno hned devět jejich ilustrací.