Velikonoční koncert

Velikonoční koncert žáků naší školy se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou dne 20.4 od 18h. Na koncertě zazněly varhanní skladby, ale představily se také různé soubory a sólové skladby za doprovodu varhan.