Vzpomínkový koncert na Jindřicha Gombose

Ve středu 11. května se uskutečnil v kulturním domě Vltava Vzpomínkový koncert na našeho milého kolegu Jindřicha Gombose, který v naší škole vyučoval řadu let hru na zobcovou flétnu a klarinet. Své žáky vždy sám výborně doprovázel na klavír, klávesy, varhany a někdy i akordeon. Spolupracoval také např. se ZŠ Komenského, Galerií VK 37, DDM a dalšími. 

Koncert zahájil soubor zobcových fléten složený z bývalých žáků pana učitele J. Gombose a pedagogů hry na zobcovou flétnu, dále pak soubor zobcových fléten Capella Silvana studentů  Pražské konzervatoře, na akordeon zahrál žák paní uč. Kejlové. Jelikož Jindřich Gombos vystudoval hru na klarinet, nesměl zde chybět ani tento nástroj, který předvedla Bohuslava Převrátilová s Karlem Studničkou, za klavírního doprovodu paní Marie Lubynecké. V průběhu večera vzpomínali na pana učitele jeho bývalé žákyně, kolegové, spolupracovníci, z pódia promluvila i Jindřichova sestra Monika. V závěru koncertu zazněly 2 melodie, které pro soubor složený z kolegů dechového oddělení zaranžoval Karel Studnička.