Česká mše vánoční

Ve čtvrtek 22. prosince uspořádala naše škola Českou mši vánoční od J. J. Ryby, na které spolupracovali tak jako v minulých letech i členové Dvořákova komorního sboru a Scanduly, dále se na ní podíleli členové Komorního orchestru Dvořákova kraje, současní i bývalí žáci, učitelé a přátelé školy. Sólistky Berenika Rybová a Kamila Procházková jsou žákyně paní učitelky Pavly Kšicové, která připravila na společný koncert i sbor Cantanti bravi, které již několik let vede. Na varhany hrál Matyáš Charvát – žák paní učitelky Dušany Vojnové. Tenorové sólo zpíval Štěpán Eliáš a bas zpíval pan učitel Roman Klimt. Dirigoval pan ředitel Luboš Harazin.