Vystoupení JK Bandu

V sobotu  13.  5.  vystoupil soubor JK Band, již potřetí na farmářských trzích v Tuchoměřicích.

V neděli 14. 5.  proběhl koncert v Libčickém evangelickém kostele, kde zazněla při mši hudba z období baroka, a po ní soubor zahrál filmovou hudbu a popové melodie.