Euphonia a Lištičky v KD Vltava

V úterý 17.10. zorganizoval Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů koncert v KD Vltava. Na vystoupení v rámci projektu Music for all generations zazpívaly sbory Euphonia a Lištičky pod vedením paní uč. Pavly Kšicové. Slyšeli jsme i hudební nástroje jako např. harfu, na kterou zahrála Hedvika Mousa Bacha, housle – Monika Urbanová a violoncello – Zuzana Adorjánová.