Krajská kola soutěží v hudebním oboru

Měsíc duben proběhl především ve znamení krajských kol uměleckých soutěží a přehlídek. Naše škola vyslala své žáky do soutěží ve hře na klavír, kytaru, smyčcové nástroje a na přehlídku literárně-dramatického oboru s těmito výsledky:

Hra na klavír (ZUŠ Říčany):

  1. kategorie – Darja Zlotescu – 3. místo (paní uč. T. Prolatová)

Hra na sólovou kytaru (ZUŠ Slaný):

  1. kategorie – Alžběta Kratochvílová – 2. místo
  2. kategorie – Wang Yilong – čestné uznání

Komorní hra:

  1. kategorie Jonáš Fraiteur a Tereza Svítková – 3. místo

(všichni žáci jsou ze třídy paní učitelky Hany Němcové)

Hra na smyčcové nástroje (ZUŠ Mladá Boleslav):

Hra na housle

  1. kategorie – Gabriela Rybáčková – 2. místo (paní učitelka E. Myšíková)

Hra na violu

  1. kategorie – Josefína Ondráčková – 3. místo (pan učitel MgA. Martin Matoušek)

Všem žákům i pedagogům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy !