Absolventský koncert č.1

První, z řady letošních absolventských koncertů, se konal v sále naší školy dne 7. května. Na tento termín se přihlásili pouze 3 absolventi a to 2 žákyně popového zpěvu a 1 žákyně ve hře na housle. Protože by byl koncert velmi krátký, byl koncert doplněn žáky i z nižších ročníků a tak jsme dále slyšeli hru na flétnu, klavír a akordeon. Slovem provázela paní učitelka Libuše Kejlová.