1. závěrečné představení LDO

V pondělí 17. června mohli diváci zhlédnout první závěrečné představení literárně-dramatického oboru. Nejprve sehrála čtvrteční skupina pod vedením paní učitelky Karoliny Bouchnerové pohádkovou komedii O třech perníkových chaloupkách a po krátké přestávce následovala inscenace nejstarších žákyň a žáků, satirická avantgardní hra reagující a na rozličné kulturně-společenské dění, parafrázující nejrůznější historické prameny a archivní materiály, AVE TUČŇÁK.

Na závěr večera byly i slavnostně dekorování letošní absolventky, Alena Horáková a Kamča Štropová.