Národní přehlídka LDO v Brně

Ve dnech od 13. do 16. června pořádala uherskohradišťská základní umělecká škola národní kolo přehlídky literárně-dramatického oboru. A letos tam měla naše škola zastoupení ve dvou ze tří částí, soubor Z okna ven! zde představil autorskou inscenaci Alterace v literární části přehlídky a Petra Langrová přednášela báseň J. Wolkra, Balada o nenarozeném dítěti.

Umění si však naše výprava nenechávala až na přehlídku, i po cestě a následně ve volných blocích naše studentky a naši studenti nevynechali žádnou příležitost k uměleckému projevu.

V divadle Na Orlí a v prostorách brněnské JAMU, kde se letos přehlídka odehrávala, jsme zhlédli vynikající inspirativní představení Vlaštovky. Také jsme se účastnili pohybových dílen i workshopu práce s looperem. 

Nakonec odborná porota ohodnotila oba naše letošní příspěvky Zlatým pásmem.