Slavnostní koncert k 75. výročí založení školy

Ve čtvrtek 6. června se konal v KD Vltava Slavnostní koncert k 75. výročí založení ZUŠ. Slovem provázely bývalé žákyně LDO Marie Měkotová a Veronika Elznicová. Součástí koncertu byli i přátelé ze ZUŠ Komárno ( Slovensko ), kteří rozšířili náš Komorní orchestr o smyčcovou složku. Na koncertě dále účinkovali Pop Voice 75, JK Band, Dechový orchestr Kralupanka a Big Band Kralupy. V malém sále i nadále probíhala výstava výtvarných prací žáků naší školy.