Cvrčci

Prvotní inspirací k založení souboru byly děti, co se u mě mezi hodinami potkávaly a rády si spontánně a bez bázně zahrály spolu. Zároveň jsem si všiml, že starší žáci, kteří mají později povinnost hrát v souborech školy s ostatními kamarády, se ostýchají hrát mimo dobře známý prostor třídy svého učitele. Tak v roce 2021 vznikli Cvrčci – nepovinný, ale velice žádoucí houslový soubor pro děti z 1. – 3. ročníku, kde si zahraje každý podle svých dovedností.

Vycházím především z lidových písní. Dětem je upravuji na míru, vždy s nějakou tou malou výzvou. Souhře a čisté intonaci se učíme pomocí her. Děti jsou na sebe často přísnější než pan učitel. Cílem souboru je, aby se děti motivovaly a podporovaly navzájem. Aby hned v počátku přilnuly k souborové hře a celkovému chodu školy. Vydařené třídní přehrávky a školní koncerty jsou poté třešničkou na dortu.

Výuku houslového souboru Cvrčci pro nejmladší žáky vede pan učitel Martin Matoušek.