Kytarový soubor Sonoro

V kytarovém souboru se děti učí souhře, vzájemnému přizpůsobení se nejen v intonaci a rytmu, ale i výrazu a dynamice, zvykají si na nutnost pohotové reakce  a orientace v partituře. Poznají nové možností hry na kytaru, seznámí se s novou kytarovou literaturou, která je pro sólovou hru buďto nevhodná nebo přesahující hráčskou úroveň žáka ZUŠ.

Nezanedbatelná je i možnost vystupování v souboru, kdy i plašší děti nenásilně přivykají hře na pódiu. Složení souboru je pochopitelně pohyblivé podle aktuálního stavu, hrají zde děti od čtvrtého ročníku výše, někdy i někteří mladší, kdy je kytara využita jako bicí nástroj a žák pak zastává rytmickou složku.

Repertoár se volí podle rytmu roku a konkrétních příležitostí, kde  soubor hraje.