Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Přijatí do hudebního oboru  k jednotlivým vyučujícím

Housle

Eva Myšíková: 68, 84
Martin Matoušek: 22

Kytara

Jiří Pospíchal: 19, 59
Zdeněk Dvořák: 34, 49, 52, 69 
Leoš Zahradník: 1, 10, 78

Violoncello

Emanuel Gadaleta: 70

Klavír

Marie Lubynecká: 21, 72
Jaroslava Mazáčková: 2, 17, 27, 32, 38, 73, 82, 86
Tamara Prolatová: 63, 64 
Marie Demeterová: 3, 14, 24, 65 
Petr Hora: 11, 12, 25, 26, 29, 83, 85

EKN – keyboard

Eva Faltusová: 47, 55
Štěpán Eliáš: 61
Dušana Vojnová 18, 67, 71

Bicí nástroje

Zdeněk Puchmeltr: 5, 81

Zpěv

Roman Klimt: 58, 74
Markéta Wagnerová: 31, 41, 42, 77, 80, 88

Dechové nástroje

Luboš Harazin: 40
Karel Studnička: 46
Jiřina Zahradníková: 7, 15
Bohuslava Převrátilová: 4, 28, 37, 76, 79
Jindřich Gombos: 35, 54 
Veronika Sedláčková: 60

PHV

Dušana Vojnová: 6, 8, 13, 16, 20, 33, 39, 43, 45, 51, 57, 62, 66, 75, 87

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení v hudebním oboru, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů; v případě uvolněného místa budou neprodleně kontaktováni: 9, 30, 36, 44, 48, 56 + uchazeči o výuku zpěvu, kterým nebylo přiděleno číslo. 

Literárně-dramatický obor

Divadelní tvorba: 285, 286, 291, 296, 337, 342, 375

Přípravné studium: 283, 287, 321, 330, 344, 349, 407

Taneční obor

Tanec v různých podobách: 308, 323, 328, 329, 331, 340, 346, 359, 362, 364, 365, 385, 394

Výtvarný obor

Keramika jinak: 276, 282, 318, 319, 320, 338, 341, 358, 367, 387, 395

Výtvarná tvorba Dáša Chladová: 255, 258, 259, 272, 398, 428

Výtvarná tvorba Matěj Růžička: 345, 350, 372, 373, 401

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení ve výtvarném oboru, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů; v případě uvolněného místa budou neprodleně kontaktováni: 274, 379