Plán akcí kralupského komorního sboru i komorních souborů

23.11.2012 – vystoupení komorního souboru ve složení:

A. a M. Měkotovy, M. Sedláčková,T.Kovářová, P.Převrátil

„Spanilá z archy holubičko“ –dvojhlasá  česká barokní koleda z r. 1719 ,                                                                           z kancionálu „Slavíček rajský

Zkouška 16.00 uč.č. 1, koncert 17.00, sál DDM

4.12.2012 – sborové vystoupení – „Lištičky“

„Sladké svátky“- katalánská vánoční píseň

„Duchovní píseň pastýřů“- německá vánoční píseň

„Zdobte domy“- anglická vánoční píseň

            15.45. – zkouška v uč.č. 3, 17.00 – koncert v ZŠ Třebízského

18.12.2012 – generální zkouška na vánoční vystoupení v ZŠ Třebízského – všichni   žáci ze třídy P.Kšicové

Sraz v 15.00 před ZUŠ, návrat v 17.00 tamtéž, zůstávají jen členové komorního souboru ve složení:

M.Ivanová, B.Bjalončíková, T.Kasalická, P.Převrátil, T.Kovářová, M.Měkotová,

Následuje adventní koncert v kostele:

J.S.Bach – Chorál BWV 147

20.12.2012 – Třídní koncert žáků Pavly Kšicové ve spojení s vystoupením LDO

16.00  sraz před ZUŠ, přechod do ZŠ Třebízského, II.generální zk.

18.00 – TŘÍDNÍ KONCERT VE SPOLUPRÁCI S LDO

„ DUCH VÁNOC ANEB  KOLEDY EVROPSKÝCH NÁRODŮ“

6.1.2013 – Tříkrálový koncert v kostele

15.00 zkouška v uč. Č. 3, 16.00 koncert

            Sbor + komorní soubor

 „Za úsvitu“,  „Spanilá z archy holubičko“  „Dies est laetitiae“

Prosím, v dalším pololetí si rezervujte termíny 23.4. a 18.5., vše včas upřesním.