Přijímací řízení

Výsleky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů ke studiu do Základní umělecké školy pro rok 2021/22 je ke stažení zde. Naleznete zde i zařazení k jednotlivým vyučujícím (v případě hudebního oboru).

Doplňující přijímací řízení

Pro školní rok 2021/2022 nadále přijímáme žáky do následujících zaměření:

  • Hra na zobcovou flétnu
  • Hra na housle
  • Hra na trubku
  • Hra na fagot
  • Hra na hoboj
  • Přípravná hudební výchova (pro děti, které budou v příštím školním roce předškoláky)
  • Tanec v různých podobách
  • Keramika Jinak
  • Výtvarná tvorba

Elektronickou přihlášku vyplníte zde.