Přijímací řízení

Přihlášku do kroužků ARTUŠ a na Letní dílny můžete vyplnit zde.

Termíny přijímacích zkoušek

  • do hudebního oboru se konají v úterý 28. 5. a čtvrtek 13.6. od 13:00 do 18:00
  • do literárně-dramatického oboru v pondělí 27.5. 15:00 – 18:00 (přijďte prosím v 15 hodin, nebo v 16:30)
  • do tanečního oboru v pondělí 27.5. a úterý 28.5. od 14:00 do 18:00
  • do výtvarného oboru
    • Výtvarná tvorba: D. Chladová – ve středu 29.5. 12:30 – 17:00, M. Růžička – ve čtvrtek 30.5.  14:00 – 18:00
    • Keramika jinak: J. Jeslínková – v úterý 28.5. 12.00 – 17:00 

V době přijímacích zkoušek se v příslušných oborech neučí!