Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

List přijatých uchazečů i se zařazením k příslušným vyučujícím do Hudebního a Literárně-dramatického oboru (podle ID) je ke stažení zde.

Doplňující přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

V tuto chvíli je podávání přihlášek ukončeno. Uchazeči, kteří nebudou dodatečně přijati během prvního pololetí, musí v případě zájmu o studium v dalším školním roce podat novou přihlášku (bude opět zpřístupněna od dubna 2024).