Přijímací řízení

Na základě § 2 Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vyhlašuji pro školní rok 2021/2022 přijímací a talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou v termínu 24. 5. až 28. 5.

Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Bližší informace a konkrétní termíny jednotlivých oborů a zaměření jsou ke stažení zde. Dále upozorňujeme, že ke zkoušce se může dostavit pouze uchazeč, který se předtím elektronicky přihlásil a při té příležitosti si vybral konkrétní termín a čas, neboť vzhledem k protiepidemickým opatřením bude pro každého uchazeče vyhrazen samostatný časový slot.

Elektronickou přihlášku je možno vyplnit a časový slot si vybrat zde.