Přijímací řízení

Přijímací zkoušky do hudebního oboru se budou konat ve středu 30.5. a ve čtvrtek 14.6.

Přihlášku do kroužků ARTUŠ a na Letní dílny můžete vyplnit zde.