HN distančně – třídy paní učitelky Vojnové

Nová látka 2020 – 2021

Sem bude postupně přidávána probraná látka k procvičení a opakování. Je to vždy pracovní list a k němu hlasový soubor s výkladem a procvičením. Názvy budou odpovídat probrané látce v el. žákovské knížce, abyste věděli, na co se podívat. V podstatě jako v hodině 🙂

1. ročníky

2. ročníky

Zopakujte si v sešitě na straně 4 noty c1 – c2, c2 – c3 a noty v malé oktávě. Můžete si pomoci nahoře v prvním ročníku, kde je vše vyloženo.

Zopakujte si zde noty s křížky a béčky. V sešitě 2. ročníku pak máme noty s křížky a béčky na straně 6. Zkuste si tam noty napsat a pojmenovat. Nezapomínejte, noty s křížky mají koncovky -is, noty s béčky -es nebo -s. Křížek posouvá notu nahoru, béčko posouvá notu dolů, odrážka pak ruší křížek i béčko.

A kdo zvládl noty s posuvkami, může si dole na stránce vyluštit hádanky. Jsou to HÁDANKY HARRY POTTER. Postup už známe, místo noty doplníme písmenko. Pozor na posuvky, již známe třeba as, b, es, nebo c+h nám dá písmeno CH 🙂

RYTMUS  – noty a pomlky osminové, šestnáctinové, tečka u noty, ligatura.

Noty a hádanky pro 1. a 2. ročníky

  • Hádanky noty Potter notové hádanky (místo noty doplň písmeno)
  • Harry Potter noty– kdo si zahraje oblíbenou melodii z filmu? Ten kdo cvičil noty a rytmus. Pozor na křížky, béčka a odrážky 🙂
  • Tajná truhla od Pirátů z Karibiku. Heslo k otevření je akord A dur (malá písmena bez mezer)