JK Band

Soubor JK band vznikl v červnu roku 2021 za účelem propojit různé dřevěné dechové nástroje (příčné flétny, klarinety a saxofony) a seznámit tak žáky s barvou zvuku, se kterou se běžně ve svých hodinách hlavního oboru nesetkají. Děti se učí souhře, kontrole ladění a zároveň se seznamují s repertoárem zaměřeným do oblasti swingové, populární i klasické hudby. JK band je společným dílem dvou pedagogů naší školy, kterými jsou Jaroslava Míšková a Karel Studnička, který též skladby pro soubor upravuje. Soubor vystupuje jak na školních, tak i mimoškolních akcích.