Fire brass

Fotografie souboru Fire Brass
Fire brass je soubor složený z žáků, kteří se učí hře na žesťové nástroje.
Vede jej pan učitel Luděk Hrabec, který sem zařazuje žáky od 2. ročníku výše.
Žáci hrají nejprve jednodušší skladby, později jsou zařazováni i při hře náročnějších partů skladeb.
Výběr repertoáru je různorodý. Úpravy lidových písní, koled, pohádkových i filmových melodií.
Zkoušky souboru Fire brass probíhají 1 krát za 14 dní v pátek odpoledne.