Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.zuskralupy.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2  na úrovni AA a standardem WCAG 2.1 z důvodu výjimek uvedených níže.

Z důvodu nepřiměřené zátěže nejsou veškeré reportážní fotografie opatřeny vystihujícím alternativním textem, audiovizuální obsah (záznamy představení, virtuální koncerty a podobně) není opatřen titulky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 2. 2021 na základě vlastního pozousezní provozovatelem webové prezentace.

Zpětná vazba

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou,
okres Mělník, příspěvková organizace
Riegrova 181
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 727 843
kancelar@zuskralupy.cz
spravce@zuskralupy.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Další informace

Tato webová prezentace (dále jen web, prezentace) byla vystavěna v souladu s českými Pravidly tvorby přístupného webu (Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací).

Narazíte-li na problémovou stránku, informujte, prosím, našeho technického správce a pokusíme se problém vyřešit.

Informace o dalších standardech

Zdrojový kód prezentace splňuje normu HTML5 vydanou konsorciem W3C (http://www.w3.org/).
Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS) využívající nejmodernější CSS 3.

Tisk

Prezentace lze tisknout přes menu prohlížeče Soubor ⇒ Tisk (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+P).

O navigaci mezi stránkami

Na začátku každé stránky se nachází tzv. drobečková navigace, která slouží k orientaci v prezentaci, v jaké části se právě nacházíte. Na úvodní stranu přejdete kliknutím na logo. Dále k orientaci poslouží hlavní navigační menu nebo vyhledávání.

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení (počítač, chytrý telefon). K obsahu se lze dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice (mezi jednotlivými položkami menu stránek se lze přepínat pomocí klávesy TAB, výběr se potvrzuje klávesou ENTER, zpět se přechází klávesou BACKSPACE.

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox a Internet Explorer na operačním systému Windows. V jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit. Stránky jsou přístupny jak z prostředí rodiny OS Windows, tak i Linux a MacOS.

Možnosti personalizovaného prohlížení

Prezentace je k dispozici pouze v jednom (základním) stylu, ale některé prohlížeče podporují vypínání/personalisování stylů na různých úrovních.

Mozilla Firefox podporuje vypnutí stylu a uživatelské styly.
Opera podporuje pokročilou manipulaci se styly včetně desítky přednastavených šablon.
Kontakt na technického správcemailto:admin@zuskralupy.cz
V případě nouze můžete poslat zprávu technickému správci na e-mail spravce@zuskralupy.cz.