Absolventi 2019/20

Absolventi I. stupně

Hudební obor

 

Hra na klavír

Pechač Matouš Jan – paní učitelka MgA. Marie Lubynecká

Popová Karina – paní učitelka Tamara Prolatová

 

Hra na housle

Čížek Jan, Čížek Ondřej, Karvánková Eliška – paní učitelka Eva Myšíková

 

Hra na kytaru

Bajčanová Pavlína – paní učitelka Hana Němcová

Müller Matěj, Sabanoglu Leyla – pan učitel Jiří Pospíchal

Šustr Vojtěch – pan učitel Zdeněk Dvořák

 

Hra na zobcovou flétnu

Černá Anežka – pan učitel Karel Studnička

Loudová Barbora – paní učitelka Bohuslava Převrátilová

Měkota Antonín – paní učitelka Libuše Kejlová

Nová Tereza, Sabolčíková Viktorie – pan učitel Jindřich Gombos

 

Hra na keyboard 

Zeman Matěj – pan učitel Štěpán Eliáš

 

Hra na příčnou flétnu

Štorková Adéla – paní učitelka Veronika Sedláčková

 

Hra na klarinet

Císařová Zuzana – paní učitelka Bohuslava Převrátilová

 

Hra na baskřídlovku

Reilich Matyáš – pan ředitel Luboš Harazin

 

Pěvecká a hlasová výchova

Lipertová Anna, Měkota Antonín, Měkotová Alžběta,

Pavlíčková Alžběta, Rybová Berenika – paní učitelka ing. Pavla Kšicová

 

Populární zpěv

Bergerová Anna, Kohlová Nikola – paní učitelka Markéta Wagnerová

 

Taneční obor

Pokorná Anna – paní učitelka Silvie Hodková

 

Výtvarný obor

Melková Marie – pan učitel Matěj Růžička

 

Literárně-dramatický obor

Ivanová Tamara, Kovandová Kamila, Kulštejnová Simona, Rangelová Karina, Synková Eliška, Štropová Kamila – pan učitel Mgr. Jan Bouchner

Umlaufová Václava – pan učitel Adam Závodský

 

Absolventi II. stupně 

Hudební obor

 

Hra na klavír 

Měkotová Marie – paní učitelka MgA. Marie Lubynecká

Roubcová Lenka, Řídká Eva, Váňová Eliška – paní učitelka Tamara Prolatová

Štorková Adéla – pan učitel Jan Dobiáš

 

Hra na housle

Čiháková Anežka – paní učitelka Eva Myšíková

 

Taneční obor

Kálalová Martina – paní učitelka Silvie Hodková

 

Studium pro dospělé

Hra na klavír

Patrik Kohout – paní učitelka MgA. Marie Lubynecká