Hudební nauka

Elektronický zápis do HN
Všem rodičům již byl odeslán e-mail s informacemi k přihlašování do hudebních nauk na školní rok 2020/2021 a k přístupu do elektronických žákovských knížek. Přístup je pro všechny sourozence dohromady. Nápověda k tomuto systému je k dispozici zde. Pokud jste e-mail s přístupem neobdrželi, kontaktujte, prosím, zástupce ředitele. Děkujeme.

Hudební nauka 2020/2021 (učebna č. 3)

Pondělí

14.55-15.40            PHV       J. Míšková
15.45-16.30            PS a)      J. Míšková
16.35-17.20            3.A          R. Klimt
17.25-18.10            4.A          R. Klimt
18.15- 19.00           4.B          R. Klimt
19.05-19.50            5.A          R. Klimt  

Středa

14.05-14.50            2.A          Mgr. D. Vojnová
14.55-15.40            1.A          Mgr. D. Vojnová
15.45-16.30            3.B          R. Klimt
16.35-17.20            3.C          R. Klimt
17.25-18.10            4.C          R. Klimt
18:15- 19:00           5.B          R. Klimt
19:05-19:50    konzultační hod.      R. Klimt

Čtvrtek

14.05-14.50            1.B          Mgr. D. Vojnová
14.55-15.40            1.C          Mgr. D. Vojnová
15.45-16.30            PSb)       J. Míšková
16:35-17:20            2.B          Mgr. D. Vojnová
17:25-18:10            2.C          Mgr. D. Vojnová

Pátek

14:05-14:50            1.D         Mgr.D.Vojnová
14:55-15:40            2.D         Mgr.D.Vojnová

PHV ( přípravná hudební výchova ) je určena pro pětileté děti, které chodí do MŠ, a jejich výuka je zaměřena na celkový hudební rozvoj.

PS ( přípravné studium ) je určeno pro šestileté děti, žáky 1. třídy ZŠ. Tito žáci navštěvují kromě hudební teorie i výuku hudebního nástroje.

Náhradní způsob výuky HN

Všichni žáci hudebního oboru od PS (přípravného studia) do 5. ročníku jsou povinni docházet na hodinu hudební nauky. Žáci, kteří ze závažných důvodů nemohou v daném čase hudební nauku navštěvovat, požádají ředitele školy o možnost docházky na tzv. konzultační hodiny. 

Konzultační hodiny se konají každou středu od 19:05 v učebně č.3. Výuku vede pan učitel R. Klimt.

Žáci dochází do výuky minimálně 1x za měsíc.

V pololetí a na konci školního roku vykonají test, za který budou klasifikováni.