Hudební nauka

Hudební nauka  2019/2020

Domácí práce z hudební nauky po dobu uzavření školy

Třídy paní učitelky Vojnové

23. 3. – 27.3.

Pondělí

                14.05-14.50            1. A          Mgr. D. Vojnová

                14.55-15.40            PHV       Mgr. D. Vojnová

                15.45-16.30            PS a)      Mgr. D. Vojnová

                16.35-17.20            3. A          R. Klimt

                17.25-18.10            4. A          R. Klimt

                18.15- 19.00           4. B          R. Klimt

                19.05-19.50            5. A          R. Klimt      

Středa

                14.05-14.50            2. A          Mgr. D. Vojnová

                14.55-15.40            1. B          Mgr. D. Vojnová

                15.45-16.30            3. B          R. Klimt

                16.35-17.20            3. C          R. Klimt

                17.25-18.10            4. C           R. Klimt

                18:15- 19:00           5. B          R. Klimt

                19:05-19:50    konzultační hod.      R. Klimt

 Čtvrtek            

                14.05-14.50            1. C          Mgr. D. Vojnová

                14.55-15.40            2. B         Mgr. D. Vojnová

                15.45-16.30            PS b)       Mgr. D. Vojnová        

                16:35-17:20            2. C         Mgr. D.Vojnová

                17:25-18:10            2. D         Mgr. D. Vojnová

Pátek

                14.05-14.50            1. D          Mgr. D. Vojnová

 

PHV ( přípravná hudební výchova ) je určena pro pětileté děti, které chodí do MŠ, a jejich výuka je zaměřena na celkový hudební rozvoj.

PS ( přípravné studium ) je určeno pro šestileté děti, žáky 1. třídy ZŠ. Tito žáci navštěvují kromě hudební teorie i výuku hudebního nástroje.

Náhradní způsob výuky HN

Všichni žáci hudebního oboru od PS (přípravného studia) do 5. ročníku jsou povinni docházet na hodinu hudební nauky. Žáci, kteří ze závažných důvodů nemohou v daném čase hudební nauku navštěvovat, požádají ředitele školy o možnost docházky na tzv. konzultační hodiny. 

Konzultační hodiny se konají každou středu od 19:05 v učebně č.3. Výuku vede pan učitel R. Klimt.

Žáci dochází do výuky minimálně 1x za měsíc.

V pololetí a na konci školního roku vykonají test, za který budou klasifikováni.