Hudební nauka

Elektronický zápis do HN
Přihlašování do hudebních nauk na školní rok 2022/2023 bude opět probíhat elektronicky přes systém Klasifikace. Nápověda k tomuto systému je k dispozici zde.

Informace o spuštění zápisu včas zveřejníme/odešleme. Rodiče nově přijatých žáků také obdrží e-mail s informacemi k přístupu do systému.

Hudební nauka 2022/2023 (učebna HN)

Pondělí

14:05 – 14:50 1.A   Mgr. D.Vojnová
14:55 – 15:40 PHV  J. Míšková
15:45 – 16:30 PSa)  J. Míšková
16:35 – 17:20 1.B   Mgr. D. Vojnová
17:25 – 18:10 5.A   R. Klimt

Úterý

14:05 – 14:50 2.A   K. Bryndová
14:55 – 15:40 3.A   K. Bryndová
15:45 – 16:30 4.A   K. Bryndová
16:35 – 17:20 3.B   K. Bryndová

Středa

14:05 – 14:50 2.B   K. Bryndová
14:55 – 15:40 2.C   K. Bryndová
15:45 – 16:30 3.C   K. Bryndová
16:35 – 17:20 4.B   K. Bryndová
17:25 – 18:10 Konzultační hodiny  K. Bryndová
18:15 – 19:00 5.B   R. Klimt

Čtvrtek

14:05 – 14:50 1.C   Mgr. D.Vojnová
14:55 – 15:40 2.D   K. Bryndová
15:45 – 16:30 PSb)   J. Míšková
16:35 – 17:20 3.D   K. Bryndová
17:25 – 18:10 4.C   K. Bryndová

Pátek

14:05 – 14:50 1.D  Mgr. D.Vojnová

PHV ( přípravná hudební výchova ) je určena pro pětileté děti, které chodí do MŠ, a jejich výuka je zaměřena na celkový hudební rozvoj.

PS ( přípravné studium ) je určeno pro šestileté děti, žáky 1. třídy ZŠ. Tito žáci navštěvují kromě hudební teorie i výuku hudebního nástroje.

Náhradní způsob výuky HN

Všichni žáci hudebního oboru od PS (přípravného studia) do 5. ročníku jsou povinni docházet na hodinu hudební nauky. Žáci, kteří ze závažných důvodů nemohou v daném čase hudební nauku navštěvovat, požádají ředitele školy o možnost docházky na tzv. konzultační hodiny. 

Konzultační hodiny se konají každou středu od 17:25 v učebně HN. Výuku vede paní učitelka K. Bryndová.

Žáci dochází do výuky minimálně 1x za měsíc.

V pololetí a na konci školního roku vykonají test, za který budou klasifikováni.