Hudební nauka

Hudební nauka 2023/2024 (učebna HN)

Pondělí

14:05 – 14:50 1.A   Mgr. D.Vojnová
14:55 – 15:40 PHV  J. Míšková
15:45 – 16:30 PSa)  J. Míšková
16:35 – 17:20 1.B   Mgr. D. Vojnová
17:25 – 18:10 5.A   R. Klimt

Úterý

14:05 – 14:50 2.A   M. Jirák
14:55 – 15:40 3.A  M. Jirák
15:45 – 16:30 4.A   M. Jirák
16:35 – 17:20 3.B  M. Jirák

Středa

14:05 – 14:50 2.B  M. Jirák
14:55 – 15:40 2.C  M. Jirák
15:45 – 16:30 3.C   M. Jirák
16:35 – 17:20 4.B  M. Jirák
17:25 – 18:10 Konzultační hodiny  R. Klimt
18:15 – 19:00 5.B   R. Klimt

Čtvrtek

14:05 – 14:50 1.C   Mgr. D.Vojnová
14:55 – 15:40 2.D  M. Jirák
15:45 – 16:30 PSb)   J. Míšková
16:35 – 17:20 3.D  M. Jirák
17:25 – 18:10 4.C  M. Jirák

Pátek

14:05 – 14:50 1.D  Mgr. D.Vojnová

PHV ( přípravná hudební výchova ) je určena pro pětileté děti, které chodí do MŠ, a jejich výuka je zaměřena na celkový hudební rozvoj.

PS ( přípravné studium ) je určeno pro šestileté děti, žáky 1. třídy ZŠ. Tito žáci navštěvují kromě hudební teorie i výuku hudebního nástroje.

Náhradní způsob výuky HN

Všichni žáci hudebního oboru od PS (přípravného studia) do 5. ročníku jsou povinni docházet na hodinu hudební nauky. Žáci, kteří ze závažných důvodů nemohou v daném čase hudební nauku navštěvovat, požádají ředitele školy o možnost docházky na tzv. konzultační hodiny. 

Konzultační hodiny se konají každou středu od 17:25 v učebně HN. Výuku vede pan učitel R. Klimt.

Žáci dochází do výuky minimálně 1x za měsíc.

V pololetí a na konci školního roku vykonají test, za který budou klasifikováni.