Absolventi 2016/17

Absolventi I. stupně

Hudební obor

klavír

paní uč. MgA.M.Lubynecká – Do Hoang Phi Hung, Ilkov Amina
paní uč. Mgr.M.Demeterová – Pokorný Tomáš , Prejza Lukáš, Prosecká Kateřina, Zdražilová Simona

zobcová flétna

paní uč. J.Zahradníková – Palečková Zdena
pan uč.L.Zahradník – Nováková Denisa
paní uč.V.Sedláčková – Barešová Lenka
pan uč.K.Studnička – Brádka Jan
pan uč.J.Gombos – Měkotová Alžběta

kytara

pan uč.L.Zahradník – Novák Michal, Živná Zuzana
paní uč. H.Němcová – Solárová Klára

zpěv

paní uč.P.Kšicová – Měkotová Marie, Měkotová Alžběta, Sedláčková Magdaléna

Výtvarný obor

paní uč.D.Chladová – Vlčková Daniela, Marková Kateřina
pan uč.M.Růžička – Klementová Johana

Taneční obor

paní uč.S.Hodková – Turbová Anna

Literárně-dramatický obor

Mgr. Jan Bouchner – Melkusová Rozalie, Stachová Anna, Svobodová Marta, Zemková Apolena

Absolventi II. stupně

keyboard

paní uč.S.Oravcová – Jurek Lukáš

kytara

pan uč.J.Pospíchal – Bušek Petr, Jiříková Jana

klavír

paní uč.MgA.M.Lubynecká – Málek Albert

akordeon

paní uč.L.Kejlová – Kontrová Dominika

housle

paní uč.E.Myšíková – Skalníková Martina

zobc.flétna

paní uč.V.Sedláčková – Němcová Sára
paní uč.B.Převrátilová – Válková Karolína

saxofon

pan uč.K.Studnička – Vondrová Eliška

klarinet

paní uč.B.Převrátilová – Andrea Pšeničková, Jana Převrátilová

trubka

pan ředitel L.Harazin – Málek Albert

Taneční obor

paní uč.S.Hodková –  Těšínská Adéla